Tijmen Whelburg
Home ( pagina 1 )
Wie zijn wij?
Vervolg Site
Publicaties
Kumpulan
derdeTreis
kumpulan2014
kumpulan2015
Kumpulan2016

Op de kumpulan van
Zaterdag 5 April 2008 te Baarn, 
was op het programma, o.a. de schijver Reggie Baay met een lezing over zijn nieuw te verschijnen boek "De njai"!
Reggie Baay
(foto internet)
vd Hucht vd Meer
Baay Motman
Enige foto's van de kumpulan 2008.
Karel van der Hucht met dhr. F. van der Meer.
Thekla(Pien) Tasseron-Hartog en Marga Kerkhoven.
Schrijver-spreker Reggie Baay met het echtpaar van Constant van Motman.
Phyllis Kerkhoven, Noor Bergsma- Bosscha Erdbrink en Sharin Kerkhoven.
designed with Homestead
Versnel
3 x Kerkhoven
Denninghoff - Stelling
Hartog vd Hucht
Rees Vellinga vd Hucht
2 x (aangetrouwde kerkhoven
R.vd Hucht 2 x Kerkhoven
3 x Kerkhoven
5 x Kerkhoven
Erik van Rees Vellinga ontvangt uit handen van Karel van der Hucht het eerste exemplaar van Theema 4.
Een boeiende voordracht van Hans Versnel
Hans Versnel heeft uit hoofde van zijn vroegere werk in Indonesië en later als wijkmanager bij de
gemeente Utrecht veel aandacht voor gebiedsontwikkeling als basis voor het ontwikkelen van het
(cultureel) erfgoed. In het kader van ICOMOS Nederland heeft hij een projectvoorstel opgesteld
voor de revitalisering van Peneleh, een oude Nederlandse begraafplaats in het hart van Surabaya.
Daar gaat het niet om die begraafplaats alleen, maar juist ook om de herontwikkeling van het
(kampong)gebied er omheen. Een cultuur-historisch bepaald gebied dat kansen biedt voor die
revitalisering dat tot stand moet komen door samenwerking van universiteiten, lokale overheden en
ngo’s in Indonesië en Nederland. Het voorstel is ingediend voor subsidie bij het de Asia-Europe
Workshop Series 2008.
(Info: http://nl.icomos.org/documents/lezing61.pdf
5 x Kerkhoven
5 (geboren) KERKHOVEN's
.(Vincent, Rudolph(ruud), Johannes(hans),
Aleida en Marga(retha)
In gesprek: Phyllis- en Puck Kerkhoven (aangetrouwd).
Enige foto's van de kumpulan 2009.
Op de  kumpulan van 2010, te Bronbeek Arnhem, hield Prof. Dr. Mr. Cees Fasseur, historicus en jurist, een boeiende voordracht met als titel: ,,Multatuli, de van der Huchts en het Indie van af omstreeks 1845,,. 
Hierna volgde een zeer geanimeerde discussie en een lekkere rijsttafel.
Nog meer foto✧s van 20 Maart 2010


Op zondag 13 maart 2011 was onze jaarlijkse Kumpulan, dit keer in Bronbeek in Arnhem. Ongeveer 50 personen zijn vanuit het hele land naar Bronbeek gekomen om elkaar te ontmoeten en te luisteren naar de sprekers. Na een kort woordje van de voorzitter, waarin hij verteld heeft over de activiteiten van de stichting waren er 3 sprekers.

Marijke Hartog, geholpen door echtgenoot Peter van Dijk vertelde over hun onderzoekje van haar DNA. De vraag die ze proberen op te lossen is of haar betovergrootmoeder dezelfde is als de moeder van de 2 oudste kinderen van Eduard Julius Kerkhoven. Door de foto's van deze 3 kinderen te bekijken ontstond de twijfel. Op dit moment is deze vraag nog niet opgelost al komt wel uit een DNA-test dat Marijke 6% aziatisch DNA heeft, precies wat verwacht kan worden als het om een betovergrootmoeder gaat. 

Tijmen Wehlburg, zelf violist, vertelde vervolgens over zijn samenwerking met Indonesische musici. 

Andre van Lammeren vertelde daarna over een reis in Indonesie waarbij hij prachtige plaatjes heeft gemaakt van onder andere theetuinen en siertuinen. 

Daarna volgde natuurlijk een echte rijsttafel en kregen we de kans om bij te praten met al de aanwezige familie en andere Kumpulan deelnemers.
Impressie van de kumpulan van 
zondag 11 Maart 2012 te Arnhem (Bronbeek).

Presentatie van Andre van Lammeren over Tuinen in de Indische archipel
Een prachtige- en bevlogen muziekale presentatie van Tijmen Wehlburg over zijn project met Indonesische muziekanten.
Hans Vles
Marijke en Peter van Dijk (-Hartog)
Click here to add text.
3 boeiende presentaties !!!

Op zondag 11 maart 2012 was er weer onze jaarlijkse Kumpulan, ook dit keer in Bronbeek te Arnhem. 

Als eerste spreker trad op Dhr. Hans Vles met een werkelijk schitterend verhaal over de begin historie van Radiostation MALABAR op Java.
Vele feiten en anekdotes waren te horen.

Hierna Tijmen Wehlbug met een bijna avontuurlijk te noemen reiservaring op Java.

Marijke Hartog, en echtgenoot Peter van Dijk, vertelden over hun verdere onderzoek van haar DNA.
Hierbij is nu het DNA onderzoek van achterneef(oom); Vincent Kerkhoven betrokken De vraag die ze wilden oplossen was of haar betovergrootmoeder dezelfde is als de moeder van de 2 oudste kinderen van Eduard Julius Kerkhoven. Door de foto's van deze 3 kinderen te bekijken ontstond de twijfel. Op dit moment is deze vraag opgelost . =>>>
=>>>
De overgrootmoeder van Marijke, en de grootvader van Vincent hebben dezelfde ouders; Eduard Julius Kerkhoven en Goei La Nio!

Karel van der Hucht kondigde aan de organisatie op zich te nemen voor een eventuele derde
Thee reis ! ( Is dus inmiddels al geweest in 2013 ! )

Daarna volgde de echte -Bronbeek- rijsttafel en kregen we de kans om bij te praten met al de aanwezige familie en andere Kumpulan deelnemers.

Click op de foto van Njai Goei La Nio.
Impressie van de kumpulan van 
zondag 11 Mei 2013 te Arnhem.
(click op de foto)
komt er aan......
3 NIEUWE Theema,s !!!
Op 13 maart 2013 j.l. was er de bijzondere 30e “verjaardag” van SITFA.

Ter gelegenheid van de publicatie van Theema 6 en 7 Carmen ( deel 1 en 2 herinneringen van Carmen Erdbrink- Bosscha) werd de bijzondere voorstelling vertoond van de gebruikte en deels “opgepimpte” foto collectie die in de twee boeken terug te vinden is.

Ook de lezing van Tom v.d Berge over de jonge jaren van Van Mook, de laatste G.G van Ned.-  Indië,  was boeiend en interessant.

Het blijft intrigeren hoe de Kumpulan zich elk jaar weer mag verheugen in een gevarieerd gezelschap van gïnteresseerde bezoekers en nazaten van de oorspronkelijke theefamilies.

Theema 10 “ De thee van Negla” herinneringen van Marga Kerkhoven, werd op haar 90e verjaardag feestelijk aan haar overhandigd.

Tom van de Berge.