Enige foto's (van Joris Bergsma)   van de Kumpulan 2016.
TO HOME PAGE
VERSLAG KUMPULAN

Op 13 maart jl. vond op een mooie dag onze jaarlijkse Kumpulan plaats in de altijd gezellige serre van Bronbeek, waar we ook dit jaar weer nieuwe belangstellenden konden begroeten.

De lezing van Paul Jas over de Johannes Kerkhovenpolder gaf een boeiende indruk over een prachtig erfgoed ooit gesticht door “godfather” Johannes Kerkhoven en nog steeds een uiterst productief en modern bedrijf.

De aardappelen blijken zelfs bij de Lidl te koop!

Jammer te horen dat door brand juist het oude archiefmateriaal en foto’s verloren zijn gegaan.

Wijnt van Asselt legde aan de hand van een studie van de Indische roman “Uit de suiker in de tabak” van schrijver Paulus A. Daum uit wat imagologie inhoudt oftewel kort gezegd het imago – de indruk die we van de Ander hebben gekleurd door vooroordelen en eigen ervaringen.

Deel 4 in de Carmen reeks belooft weer een mooi inzicht te geven in de roerige tijden van 1933 -1940 beleefd en opgeschreven door Carmen Erdbrink Bosscha en prachtig gepresenteerd met mooie nostalgische foto’s door kleinzoon Jan Brewer.

Helaas was de tijd te kort voor de beloofde filmbeelden van de overdracht van de Zeiss telescoop in 1928 door K.A.R. Bosscha aan de sterrenwacht te Lembang en heeft u die te goed voor volgend jaar.

De rijsttafel smaakte dit jaar bijzonder goed en bij navraag bleek het toch dezelfde kok te zijn als voorgaande jaren die er kennelijk zin in had gehad.

De volgende Kumpulan zal wegens interne sluiting van Bronbeek in maart, op 30 april 2017 plaatsvinden en hopen wij u dan weer te zien.

Namens het SITFA bestuur,

 Swanica Bergsma.


Swanica Bergsma
“ Met hartelijke woorden dankte Gijs de Waal oud-voorzitter Rudi Oldeman en sprak uit de nieuwe taak van voorzitterschap met genoegen op zich te nemen. Ook een bloemetje voor Aleid Kerkhoven werd niet vergeten.”